Strony

12 lipiec Warsztat „Prowadzenie szkoleń dla grup zróżnicowanych wiekowo” na konferencji MATRIKA

ETTA miała swój wkład w organizowaną 12 czerwca w Krakowie Konferencję Stowarzyszenia Matrik „Tożsamość zawodu Trenera Zarządzania”. Mieliśmy przyjemność być Partnerem merytorycznym wydarzenia oraz prowadzić sesję szkoleniową dla trenerów.

Na program konferencji złożyły się 3 części, w których poruszane były kwestie związane z tożsamością zawodu trenera zarządzania – zarówno z perspektywy samych praktyków, jak i właścicieli firm szkoleniowych. Szeroko omówiono kompetencje trenera niezbędne do zaistnienia oraz utrzymania się w branży, ze szczególnym uwzględnieniem nowych kierunków rozwoju oraz zmian obserwowanych  na  krajowym rynku szkoleniowym.

Po części teoretycznej uczestnicy brali udział w jednym z pięciu zaplanowanych na ten dzień warsztatów rozwojowych, które miały na celu pogłębić ważny dla pracy zawodowej trenerów obszar związany z prowadzeniem szkoleń. Monika Chutnik, prezes ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu przeprowadziła warsztat pogłębiający wiedzę z zakresu zarządzania wiekiem , którego tematem było  „Prowadzenie szkoleń dla grup zróżnicowanych wiekowo.” W warsztacie udział wzięło kilkanaście osób, które były urozmaicone zarówno pod względem wieku, jak i doświadczeń zawodowych czy też  obszarów działania. Wszyscy uczestnicy wykazywali ogromne zainteresowanie prezentowanym tematem – angażowali się w poszczególne ćwiczenia oraz dyskusje grupowe. W pierwszej części warsztatu omówione zostały cechy charakterystyczne dla każdej z generacji (Silver, Baby Boomers, X oraz Y), motywy oraz wartości warunkujące ich zachowania w życiu codziennym jak i  zawodowym. Pozwoliło to grupie na uporządkowanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń związanych z „przepaścią międzypokoleniową”, która zarysowuje się szczególnie wyraźnie w przypadku prowadzenia szkoleń dla grup zróżnicowanych pod względem wieku.

Wypracowana wspólnie wiedza została następnie przeniesiona na grunt szkoleniowy, gdzie każda z grup debatowała nad tym jak przygotować i przeprowadzić szkolenie tak, aby było ono wartościowe i interesujące dla każdego z uczestników – niezależnie od jego wieku. Omawiany były kwestie praktyczne – związane z formą zaproszenia na szkolenie, przygotowaniem prezentacji czy też materiałów szkoleniowych, wykorzystaniem odpowiednich metod oraz narzędzi w trakcie szkolenia; jak i interpersonalne – dbałość o nawiązanie relacji z  uczestnikami oraz podtrzymanie kontaktu już po zakończeniu spotkania. Trenerzy biorący udział w warsztacie z ogromną pasją wypracowywali coraz to lepsze wskazówki oraz rozwiązania mające trafić w gusta przedstawicieli poszczególnych generacji. Końcowym etapem warsztatu było wyszczególnienie przykładów dobrych praktyk, których zastosowanie w pracy zawodowej trenera pozwoli na zwiększenie satysfakcji uczestników szkolenia oraz sprawi, że będą się oni czuli „dopieszczeni”.

Trenerzy biorący udział w warsztacie podkreślali to, że spojrzenie z perspektywy zarządzania wiekiem na uczestników biorących udział w ich szkoleniach otworzyło im oczy na wiele kwestii, które do tej pory pozostawały w cieniu. Dzięki uporządkowaniu wiedzy oraz wypracowanym grupowo wskazówkom uczestnicy mają nadzieję doskonalić własny warsztat zawodowy oraz spojrzeć z szerszej perspektywy na uczestników szkoleń, którzy przecież coraz częściej różnią się od siebie nie tylko osobowością, ale też wiekiem czy doświadczeniem zawodowym. Na podstawie obserwacji uczestników warsztatu wysnuć można optymistyczne wnioski co do przyszłości rynku szkoleniowego – nieważna jest metryka, lecz pasja i zaangażowanie z jakim oddajemy się swojej pracy!

Zapraszamy do oglądania relacji filmowej.

Podsumowanie całej konferencji na stronie MATRIK.

No Comments

Post A Comment
0

Subscribe to our newsletter