Strony

22 kwietnia Przywództwo w organizacji – jak zostać „liderem kompletnym”?

Bycie liderem kompletnym nie jest sprawą łatwą. Na dobrego lidera składa się wiele różnych elementów, które połączone w całość dają najlepszy efekt. Oczywiście, każdy z nas posiada pewne cechy przywódcze – naturalnie wrodzone – i te należy pielęgnować, natomiast elementy w których posiadamy braki, należy poprawiać, szkolić i przede wszystkim, korzystać z potencjału.

Celem motywowania jest zapewnienie zaangażowania pracowników, zachęcenie do podnoszenia kwalifikacji przy jednoczesnym zapewnieniu im satysfakcji z wykonywanej pracy. Motywacja dawana przez menadżera jest istotnym elementem kontaktu z pracownikiem, niezależnym od funkcjonującego w organizacji systemu oddziaływań na pracowników, którego celem jest uzyskanie z ich strony zachowań pożądanych i wyeliminowanie tych niemile widzianych.

Jednym z elementów motywowania, który jest również bardzo istotny w oderwaniu od tego pojęcia, jest udzielanie informacji zwrotnej, nazywane często z j. angielskiego feedbackiem. Dobry menadżer musi nie tylko umieć oceniać sukcesy i porażki swoich pracowników, ale również potrafić przekazać im informację na ten temat w taki sposób, żeby korzyści z jego zewnętrznej obserwacji były jak największe. Pracownicy nie otrzymujący informacji zwrotnej, lub otrzymujący tylko negatywną lub pozytywną informację zwrotną mają tendencję do tracenia motywacji, nie są do końca świadomi swoich wyników w pracy, a także tego, czego się od nich oczekuje. Prawidłowo udzielana informacja zwrotna jest narzędziem które pozwala pracownikowi na rozwój i lepszą realizację stawianych przed nim zadań.

Innym narzędziem pozwalającym menadżerowi pracować nad rozwojem podległych mu osób jest coaching. Menadżer jako coach pomaga pracownikom samodzielnie dojść do wniosków, które spowodują lepszą i wydajniejszą pracę. Bardzo istotnym elementem coachingu, który ma wpływ na podległy zespół, jest konieczność zachowania partnerskich relacji szef/coach-pracownik. Szef jako coach wspiera swojego pracownika aby ten osiągnął postawione wcześniej cele. Coaching jest doskonałym narzędziem podnoszenia efektywności oraz budowania relacji podwładny-szef.

Pracując nad motywacją pracowników nie można zapomnieć o delegowaniu zadań. Przekazywanie części zadań swoim podwładnym, daje menadżerowi czas niezbędny do zajęcia się innymi elementami przywództwa – choćby coachingiem. Odpowiednio trudne i odpowiedzialne zadanie oddane w ręce pracownika a następnie przekazanie informacji zwrotnej po jego wykonaniu, jest narzędziem które nie tylko przywiązuje podwładnych do szefa ale też ich motywuje. Rzecz jasna należy uwzględnić poziom trudności zadania a także poziom odpowiedzialności jaki spadnie na pracownika. Zbyt proste zadania przy których pracownik nie czuje żadnej odpowiedzialności nie dadzą pożądanego efektu. Prawidłowo wyważone zadania spowodują rozwój pracownika, zwiększenie jego motywacji, a z czasem również sprawniejszą i wydajniejszą pracę zespołu.

Elementem związanym z delegowaniem zadań jest stawianie celów. Odpowiednio postawiony i wyważony cel jest niezbędny, aby pracownik pozostawał wydajny i nie popadał w stagnację. Szef stawiający różnorodne zadania, zmieniający je w zależności od etapu rozwoju kompetencji pracownika, jest osobą która przyczynia się do zwiększania wydajności i poziomu kompetencji swoich podwładnych.

Na koniec, należy też pamiętać, że bycie menadżerem nie zawsze oznacza miłe i sympatyczne rozmowy z pracownikami. Nieraz pojawiają się trudne i niewygodne tematy które trzeba poruszyć. Umiejętnością niezbędną dla dobrego menadżera jest prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami w taki sposób, aby nie odczuli ich jako atak personalny na siebie. Asertywny i stanowczy szef potrafi przekazać każdą trudną informację tak, że pracownik przyjmuje ją do wiadomości nie czując się skrzywdzonym. Dzięki temu rozwiązanie trudnej sytuacji nie skutkuje spadkiem motywacji pracownika, czy utratą szacunku i zaufania do przełożonego. Odpowiednio przeprowadzona trudna rozmowa może te cechy uwypuklić i dodatkowo wzmocnić lojalność podwładnego.

Oczywiście, bycie dobrym szefem nie kończy się po prostu na posiadaniu powyższych umiejętności, trzeba jeszcze nad nimi pracować i rozwijać je. Nasi trenerzy i coachowie nauczą tego, co jest niezbędne, wskażą mocne i słabe strony i skierują na odpowiednie tory.

Autor: Marcin Serkies

No Comments

Post A Comment
0

Subscribe to our newsletter