Strony

Efektywny lider: szkolenia dla managerów

Chcesz stać się efektywnym liderem swojego zespołu? Szkolenia z zakresu zarządzania zespołem i przywództwa otwierają drogę do bardziej efektywnego kierowania zespołem. Dowiesz się, jak budować swój autorytet, jak radzić sobie ze stresem i optymalnie zarządzać czasem. Jak motywować i jak dawać konstruktywny feedback. Bądź kompetentnym liderem swojej organizacji!

 

Dla kogo?

 • Liderzy i menedżerowie, osoby nowe w swojej roli lub pragnące udoskonalić swój warsztat pracy

 

CELE/ Czego nauczysz się na szkoleniu:

 • Dowiesz się, jak budować autorytet w zespole,
 • Poznasz zasady komunikacji i udzielania informacji zwrotnej,
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą motywacji,
 • Poznasz zasady i przećwiczysz komunikację w sytuacjach trudnych,
 • Dowiesz się, jak zarządzać konfliktami w zespole,
 • Poznasz założenia i praktyczne przełożenie koncepcji przywództwa sytuacyjnego,
 • Poznasz i przećwiczysz metody wspierające radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i rozwiązywanie problemów.

 

Focus

 • Rozwój kompetencji równolegle z nabywaniem doświadczenia w nowej roli -> dlatego program zakłada realizację trzech szkoleń w paromiesięcznych odstępach czasu

Zawartość

Część 1:

 • Rola lidera i budowanie autorytetu – expose szefa
 • Metody i techniki skutecznej komunikacji, w tym feedbacku – narzędzia komunikacji z zespołem
 • Budowanie porozumienia w zależności od stylów komunikacyjnych,
 • Metody rozwijania motywacji i zaangażowania pracowników

 

Część 2:

 • Komunikacja w zespole a fazy rozwoju zespołu
 • Przywództwo sytuacyjne i style przywództwa
 • Trudne rozmowy – ćwiczenia praktyczne
 • Konflikt i zarządzanie konfliktem

 

Część 3:

 • Radzenie sobie ze stresem – koncepcje i ćwiczenia praktyczne
 • Zarządzanie sobą w czasie – organizacja czasu, cele, planowanie, priorytetyzowanie
 • Zarządzanie sobą oparte na wartościach
 • Metody rozwiązywania problemów

STRATEGIA SZKOLENIOWA

 • Trzy interaktywne sesje warsztatowe, skupione na obszarach: lider – zespół – zarządzanie sobą

 

CZAS TRWANIA:
3 x 2 dni

 

Stań na czele grupy jako kompetentny i pewny siebie Lider!

Nasze szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Dopasowujemy ofertę do danej organizacji.
Szkolenia prowadzimy w języku angielskim, polskim oraz w innych językach europejskich.

Inne często wybierane przez Klientów zagadnienia z tego zakresu:

 • Style komunikowania
 • Feedback i trudne rozmowy menedżerskie
 • Utrzymywanie motywacji i osiągnięć zespołu na najwyższym poziomie
 • Narzędzia motywowania pracowników
 • Rola przywódcy w budowaniu zaangażowania pracowników
 • Umiejętne delegowanie zadań i egzekwowanie ich wykonania
 • Stawianie realnych celów i dążenie do ich realizacji
 • Efektywna komunikacja w zespole, w tym w zespole wirtualnym, międzynarodowym i międzykulturowym
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery pracy
 • Asertywność w roli lidera
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym
 • Tworzenie najlepszej strategii dla Twojego zespołu
Zamów to szkolenie dla swojego zespołu!
JESTEŚ W NAJLEPSZYM GRONIE. ZAUFALI NAM
  Sorry, no posts matched your criteria.
ROZWIJAJ SIĘ Z ETTA!
0

Subscribe to our newsletter