Strony

Doradztwo

Przeprowadzimy Cię przez ‘ludzką stronę’ biznesu.

 

  • Zadbaj o ludzi w zmianie – z nami łatwiejsze będzie zarządzanie zmianą, przenoszenie procesów, zarządzanie atmosferą oraz relacjami między pracownikami podczas wdrażania zmian
  • Nawiguj z nami swoją załogę poprzez meandry międzynarodowych fuzji i przejęć
  • Analiza potrzeb rozwojowych pozwoli Ci zaplanować działania trafiające w samo sedno potrzeb Twojej organizacji i twoich pracowników. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych wydatków, a zyskasz gotowy do wdrożenia plan rozwoju, zgodny ze strategią firmy i odpowiadający na faktyczne luki kompetencyjne.
  • Zaprojektujemy i wdrożymy trwałe rozwiązania wspierające rozwiązywanie problemów i proces uczenia się w Twojej organizacji, takie jak peer coaching, Action Learning czy Case-In-Point
  • Zadbamy o jakość i efektywność spotkań zespołów zarządzających – wirtualnych bądź twarzą w twarz
  • Zbuduj z nami strategie zarządzania różnorodnością – lub jej wybranymi aspektami, np. strategię zarządzania wiekiem
  • Zaprojektujemy system motywacyjny dla wszystkich pracowników bądź wybranych zespołów
  • Tymczasowo poprowadzimy działania HR w turbulentnym okresie
POZNAJ NIEKTÓRE Z NASZYCH PROJEKTÓW
Zaprojektowaliśmy i w pełni wdrożyliśmy strategię zarządzania wiekiem w firmie z sektora medycznego. Zbadaliśmy kulturę organizacyjną z wykorzystaniem grup fokusowych, grupy projektowej, ankiet oraz bezpośrednich wywiadów. Zaangażowaliśmy zespoły komunikacji wewnętrznej i marketingu, wpłynęliśmy procedury kontraktowe pracowników i przeprowadziliśmy sesje coachingowe dla ponad 600 pracowników wieku 50+. Oprócz bardziej efektywnego zarządzania pracownikami w wieku 50+ wewnątrz firmy, Zarząd dostrzegł potencjał zaadresowania potrzeb tej grupy wiekowej jako klientów i na przestrzeni kilku kolejnych lat wprowadził szereg dedykowanych dla niej usług biznesowych.
Opracowaliśmy pełną strategię CSR dla firmy z obszaru edukacji i rekreacji, zawierając w niej nawet temat zagospodarowania odpadów w biurze. Przeprowadziliśmy szkolenia na temat zarządzania, zaprojektowaliśmy system rekrutacji i podstrategię staży i praktyk, stworzyliśmy politykę finansowania dzieci i młodzieży. Organizacja przeszła pozytywnie przez zewnętrzny audyt CSR.
Poprowadziliśmy pełną analizę potrzeb rozwojowych w średniej wielkości firmie z sektora konsultingu IT. Zlokalizowaliśmy potrzeby i oczekiwania pracowników, plany i kierunki rozwoju ze strony kadry zarządzającej, zidentyfikowaliśmy luki kompetencyjne i sposoby uczenia się najbardziej adekwatne dla organizacji, pracy i stanowiska w firmie. Umiarkowana inwestycja w głęboką analizę potrzeb pozwoliła firmie zaoszczędzić znacznie większe kwoty i ilość czasu zmarnowaną inaczej na nietrafione, niepotrzebne działania rozwojowe. Wynik to nie tylko oszczędności na kosztach rozwoju, ale także zwiększone zaangażowanie pracowników, którzy zrozumieli, że w tej firmie planują własne drogi rozwoju.
Designed a full employee appraisal system, after putting the reporting lines and responsibilities in order, managing employee HR files, analyzing the key success factors for the company business. Trained all managers to prepare for and run appraisal interviews. Trained most employees on their role in appraisal interviews. Effectively, changed the company culture from relationship-driven to merit-driven. The company’s financial results increased rapidly in the coming years (which was, however, influenced also by other areas the company improved on)

Polecam współpracę z firmą ETTA wszystkim firmom, które planują projekty lub już współpracują w środowisku międzynarodowym.
Artur Kulwicki,
Dyrektor R&D, Gigaset Communications Polska
Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyła się praca warsztatowa nad formami pracy zdalnej w zespołach oraz planowanie i rozłożenie zadań na uczestników zespołu. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili poziom pracy trenerek oraz przydatność zdobytych umiejętności w codziennej pracy zawodowej.
Aleksandra Zarzycka,
Kierownik ds. Personalnych, Tieto Poland
Zakres szkolenia w pełni odpowiadał potrzebom uczestników, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie współpracy z Hindusami. Uczestnicy docenili również profesjonalne podejście trenera, oraz osobiste doświadczenia nabyte podczas wielokrotnych podróży do Azji.
Lidia Lesiecka,
Training Manager, GENPACT
Zaprojektuj z ETTA przyszłość Twojej firmy!
PRACOWALIŚMY DLA
    Sorry, no posts matched your criteria.
0

Subscribe to our newsletter