Strony

05 czerwca Czy wdrażać w firmie koncepcję HR Biznes Partnerów?

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem Moniki Chutnik pt. „Zwinni specjaliści”. Wypowiedź opublikowana w czerwcowy numerze magazynu „Personel i Zarządzanie” w artykule Pawła Berłowskiego „Wdrażać czy rozważać? Wdrażanie w organizacji koncepcji HR Biznes Partnera”.

Nowoczesne metodyki zwinnego prowadzenia projektów takie jak Scrum zakładają, że Scrum Master, czyli lider zespołu będzie dbał o to, żeby zespół mógł „jak najlepiej wykonywać swoją pracę”. Tylko z pozoru brzmi to jak tradycyjna rola kierownika projektu, zakłada bowiem praktycznie zerową ingerencję Scrum Mastera w podział zadań członków zespołu oraz znacznie szerszy zakres działań w obszarze popularnie zwanym „miękkim HRem”. Scrum  Master jest tutaj mediującym liderem zespołu, facylitując – a nie realizując lub określając – podział zadań dla członków zespołu; jest też bardziej kierownikiem procesu tworzenia oprogramowania niż określonego, ograniczonego w czasie projektu.

Tradycyjnie rozumiani menedżerowie mogą wprawdzie pozostać w strukturze całej organizacji, ale ich rola coraz bardziej zmniejsza się do realizacji zadań administracyjnych związanych z obsługą zespołu. Scrum Masterzy wykonują szereg zadań tradycyjnie przypisanych roli HR Biznes Partnerów, takich jak dbanie o rozwój członków zespołu, coaching, facylitacja spotkań, koncentracja na poprawieniu wyników biznesowych wynikających z czynników ludzkich. Rekrutacja w niewielkich zwinnych zespołach (zwykle liczą 5-9) osób nie jest silną ani natężoną potrzebą. Kiedy Dave Ulrich podzielił się ze światem koncepcją odnoszącą się do roli HR Biznes Partnera, która ukazała się w roku 1997, nie znał jeszcze dynamiki i sposobu funkcjonowania metodyk zwinnych – te ujrzały światło dzienne dopiero w roku 2001.

Powstaje pytanie, czy aby nie realizujemy ‚starego’ już modelu HR, który nie jest dostosowany do specyfiki pracy w dynamicznie zmieniających się obszarach IT? Odpowiedź na to pytanie z pewnością poznamy w najbliższych dekadach.

No Comments

Post A Comment
0

Subscribe to our newsletter