Strony

Coaching

Coaching to proces rozwoju. Korzystając ze wsparcia coacha możesz łatwiej i szybciej:

 

themes - coaching

osiągnąć swoje cele

wprowadzić w życie realne zmiany

przygotować się na awans
naleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie

 

Pracujący dla ETTA szkoleniowcy tworzą profesjonalną i unikatową relację pomiędzy Coachem i Klientem, wybudowaną na zaufaniu, silnej motywacji, otwarciu na zmianę, a przede wszystkim silnie przestrzeganej zasadzie poufności.

 

Nasi coachowie w swojej codziennej pracy używają podejścia zorientowanego na wyniki.

Coaching Executive oraz coaching biznesowy

Czym jest coaching executive czy coaching biznesowy?

 

Przykładowe zagadnienia, których dotyczyły procesy szkoleniowe prowadzone przez ETTA:

 • Poprawa stosunków z pracownikami, komunikacja i budowanie dobrych relacji,
 • Motywowanie, rozwój i inspirowanie zespołu,
 • Bieżąca współpraca w zespole oraz wyzwania związane z budowaniem własnego autorytetu,
 • Własna efektywność,
 • Świadomy rozwój kariery i budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym,
 • Niska lub niestabilna samoocena,
 • Przygotowanie do awansu.

 

Celem jest wspieranie najwyższej kadry kierowniczej w zarządzaniu ich organizacjami i zespołami, poprzez rozwój ich indywidualnej skuteczności. Executive coaching jest przeznaczony dla menedżerów i najwyższej kadry kierowniczej, by zapewnić odpowiednio strategiczną perspektywę, stworzyć odpowiedni plan działania oraz świadomego zarządzania. To nowoczesny i elitarny sposób rozwijania własnej kariery zawodowej, który został stworzony dla liderów, chcących poszerzać swoje kompetencje.

 

Z kolei szkolenie biznesowy skierowany jest do każdego, kto pragnie osiągnąć lepsze wyniki w swojej pracy. Ten rodzaj szkolenia jest skuteczny dla firm, które starają się poprawić swoją efektywność w zarządzaniu ludźmi, realizacji projektów i jakości relacji biznesowych. Podczas tego procesu Klient uzyskuje świadomość, jakie umiejętności powinny być rozwijane i w jaki sposób lepiej wykorzystywać swoje naturalne zdolności do osiągnięcia celów biznesowych.

COACHING MIĘDZYKULTUROWY

Oferowany coaching międzykulturowy zwykle towarzyszy międzynarodowej przeprowadzce lub międzynarodowym obowiązkom.

 

Nasze szkolenie jest najlepsze dla:

 • Osób i par, które przygotowują się do wyjazdu za granicę – lub właśnie przybyły do nowego kraju
 • Menedżerów, którzy przejmują prowadzenie międzynarodowego zespołu
 • Dyrektorów, którzy zarządzają międzynarodową organizacją

 

Opierając się na tych samych zasadach co coaching executive oraz coaching biznesowy, coaching międzykulturowy jest wzbogacony o wątek efektywności pracy w międzynarodowym środowisku.

Team Coaching / Coaching Zespołu

Prowadzony przez nas coaching zespołu w wyjątkowy i przemożny sposób stymuluje proces rozwoju tworzących go osób. Znajduje zastosowanie tam samo dobrze dla grup, których członkowie posiadają już znaczne doświadczenie biznesowe, jak i dla samoorganizujących się kadr funkcjonujących w zwinnych metodologiach. Proces szkolenia koncentruje się na określonych kwestiach, które w danej chwili są najbardziej istotne dla pracowników i mogą zaszkodzić jego wynikom. Team coaching to poszukiwanie tego, co możliwe w rozwoju zespołu.

 

Kiedy stosować szkolenie zespołu? Działa najlepiej kiedy zamierzasz:

 • postawić strategiczne cele
 • podjąć ważne decyzje
 • stworzyć swoją wizję i misję
 • poprawić wyniki lub sposób funkcjonowania

 

Ten typ szkolenia wzmacnia spójność zespołu i wzajemne zrozumienie pomiędzy jego członkami. Opiera się na czterech fundamentalnych zasadach:

 

 1. Zespół istnieje po to, żeby przynosić wyniki
 2. Zespół jest żyjącym systemem – to co jest prawdziwe dziś, nie będzie prawdziwe za dwa miesiące
 3. Ludzie chcą pracować w zespołach, które odnoszą sukcesy
 4. W każdy zespół jest wpisany jego potencjał – to, co wnoszą jego członkowie.

Jak pracują coachowie ETTA? 

 

Przykładowe narzędzia używane przez naszych coachów podczas sesji to:

zmiana perspektywy | burza mózgów | koło wartości | wizualizacja | pytania otwierające horyzonty możliwości | mapa celów i marzeń | znaliza SWOT | strategia Disney’a | modelowanie zachowania | poziomy logiczne Diltsa | kotwiczenie warunków i zasobów | cztery poziomy rozwoju umiejętności | trzecia jednostka | najlepsze doświadczenie zespołu | koło kompetencji| oś czasu zespołu.

 

systemowe spojrzenie

indywidualne podejście

szacunek dla wartości klienta

stała poprawa!

 

Między innymi, coachowie ETTA pracowali dla:

ABM SA, Alma International, Arka Mega, Astra CEE, Bank Ochrony Środowiska, Bahlsen, Berlitz, Billa, Bosch RBPL Group, BP, Citi Brokerage House, Coolsport, Festo Poland, Fortis Bank, GM, Grupa Polskie Składy Budowlane PSB, HDS, IBM, IKEA, Intergraph, International Paper, Intersnack, JWP Patent and Trademark Attorneys, Kompania Piwowarska, Legrand, Leipurin Group, Medicover, MeadWestVaco, Motorola, NISSAN, P&G, Polkomtel, Profill, PZU, SKOK Stefczyka, SSAB, Telefonika, Telekomunikacja Polska, Telko, Teva, Unilever, Valeo, and Volvo Trucks.

Would you take care of your professional development?

PRACOWALIŚMY DLA
  Sorry, no posts matched your criteria.
0

Subscribe to our newsletter