Strony

Współpraca z: Indiami, Niemcami i in.

Poznaj wartości rządzące światem Twojego partnera biznesowego, zrozum i naucz się interpretować jego zachowania. Trening dotyczący kultury Twojego partnera biznesowego pozwoli Ci rozpoznawać subtelną różnicę między „tak” i „nie”, zarządzać zadaniami tak, aby otrzymywać je w wyznaczonym przez siebie terminie, czy rozumieć jaką rolę odgrywa zbudowanie osobistej relacji przed rozpoczęciem projektu. Wykorzystaj Waszą różnorodność, aby przyczyniła się do sukcesu projektu i zbuduj długofalową relację ponad granicami. Napisz nam, jaki kraj ważny jest kulturowo dla Twojej organizacji. Możemy zorganizować o kulturze każdego kraju.

 

Korzyści:

 • Dowiedz się, czym jest kultura
 • Będziesz wiedzieć, jak różnice kulturowe przekładają się na codzienną współpracę biznesową
 • Dowiesz się, jak budować długofalowe relacje
 • Nauczysz się prawidłowo odczytywać zachowania kulturowe Twojego zagranicznego partnera
 • Poznasz rolę budowania osobistej relacji z zagranicznym partnerem przed rozpoczęciem projektu i jej wpływ na dalsze prowadzenie projektu

 

Inne często wybierane przez Klientów zagadnienia z tego zakresu:

 

 • Wykorzystywanie różnorodności w dążeniu do sukcesu projektu
 • Unikanie nieporozumień kulturowych
 • Motywowanie pracowników pochodzących z różnych kultur

 

Poznaj Waszą współpracę i prawa nią rządzące oczami Twojego partnera biznesowego!

 

Nasze szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Dopasowujemy ofertę do danej organizacji.

 

Szkolenia prowadzimy w języku angielskim, polskim oraz w innych językach europejskich.

Program / Training flow:

Omawiane zagadnienia / Subject
Wprowadzenie / Opening

 • Przedstawienie się Trenerki i Uczestników / The introduction of Trainer & Participants, Agenda and the purpose of workshops.
 • Zasady współpracy – kontrakt z grupą / Cooperation rules – contact with a group
Indie / India

 • Ogólna charakterystyka kraju: tło historyczne, ludzie, klimat, geografia, ustrój, religia / Country characteristics: historical background, people, climate, geography, religion, the systemHistoryczne wpływy na zachowania mieszkańców Indii / Historical influences on Indians behaviour
O wartościach międzykulturowych / International values

 • Wprowadzenie do wymiarów kultury / Introduction to dimensions of cultures.
 • Porównanie kultury Polski i Indii – wartości kulturowe w Indiach / Comparison both cultures – Polish and Indian- cultural values in India.
 • Charakterystyka typowych zachowań Hindusów we współpracy w zespole oraz ich podejścia do pracy / Characteristics of typical Indian behaviour in a teamwork and their approach to work.
 • Kodeks dobrych praktyk w pracy i w życiu prywatnym w Indiach (np. spotkania biznesowe, hierarchia w miejscu pracy, czas, wizyty prywatne, relacje między kobietami a mężczyznami, etykieta) / Code book of good practices in work and private life in India (eg. business meetings, workplace hierarchy, time, private visits, relationships between women and men, etiquette)
 • Praktyczne zastosowanie wymiarów kultury / Practical application of cultural dimension
Komunikacja międzykulturowa / International communication

 • Znaczenie pierwszego wrażenia w kontakcie z Hindusami / Importance of the first impression in contact with Indians.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna / Verbal and non-verbal communication.
 • Różne style komunikowania się / Different styles in communication.
 • Indywidualny styl komunikacyjny / Individual style in communication.
 • Metoda D-I-E – różnice w postrzeganiu tej samej sytuacji / D-I-E method – differences in perceiving the same situation.
Podsumowanie szkolenia / Summary and training closure

 • 3 pomocne informacje, które zabieram ze sobą ze szkolenia / 3 helpful pieces of information which and going to take with me from training.
 • Dziennik doświadczeń – moje wartościowe spostrzeżenia / Journal of experience – my valuable insights
Zamów to szkolenie dla swojego zespołu!
JESTEŚ W NAJLEPSZYM GRONIE. ZAUFALI NAM
ROZWIJAJ SIĘ Z ETTA!