Strony

Millenialsi. Zarządzanie pokoleniami XYZ

Zarządzenie pokoleniami XYZ to jeden z najbardziej palących problemów małych i dużych organizacji. Naucz się tego! Nasi trenerzy pokażą Ci, w jaki sposób najlepiej nim zarządzać.

 

Korzyści:

 

 • Będziesz wiedzieć, jak skuteczne zarządzać pokoleniem XYZ
 • Poznasz rolę lidera w kierowaniu i angażowaniu zespołu
 • Dowiesz się, jak budować autorytet przywódcy
 • Dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać potencjał płynący z różnorodności pracowników należących do pokolenia XYZ

 

Inne często wybierane przez Klientów zagadnienia z tego zakresu:

 

 • Motywowanie pracowników z pokolenia XYZ
 • Budowanie zaangażowania osób z pokolenia XYZ
 • Czynniki sukcesu i niepowodzeń w zarządzaniu pracownikami generowania Y
 • Efektywne udzielanie feedbacku dla pracowników z pokolenia Y
 • Umiejętne delegowanie zadań i egzekwować ich wykonania
 • Wykorzystanie technologii i mediów społecznościowe w efektywnym zarządzaniu pokoleniem Y

 

Zarządzaj potencjałem Twojego zróżnicowanego zespołu!

 

Nasze szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Dopasowujemy ofertę do danej organizacji.

 

Szkolenia prowadzimy w języku angielskim, polskim oraz w innych językach europejskich.
Program / Training flow:

Omawiane zagadnienia / Subject
Wprowadzenie / Opening

 • Przedstawienie się Trenerki i Uczestników / The introduction of Trainer & Participants, Agenda and the purpose of workshops.
 • Zasady współpracy – kontrakt z grupą / Cooperation rules – contact with a group
Przedstawiciele różnych pokoleń w pracy/ Representatives of different generations at work

 • Kto jest kim w generacji Y w firmie? / Who is who in the generation Y in the company.
 • Czego oczekują od: firmy i managera zarządzającego generacją Y / What do expect from: the company and manager of the Y generation.
 • Poprawa efektywności zarządzania pracownikami z generacji Y: obserwacja – analiza – planowanie – działanie – ćwiczenia / Improving effectiveness of employee management from Y generation: observation – analysis – planning – action – exercise.
 • Co to jest generacja Y? Mocne i słabe strony – fakty i mity / What is the Y generation? Strengths and weaknesses – facts and myths.
 • Czynniki sukcesu i niepowodzeń w zarządzaniu pracownikami generowania Y / Factors of success and failure in managing employees of the Y generation.
 • Jak wykorzystać talenty generacji Y? / How to use the talents of the Y generation?
Budowanie autorytetu managera wobec pokolenia Y / Building the authority of the manager ahead Y generation

 • Wyzwania dla managerów związane z zarządzaniem generacją Y / Challenges for managers related to Y generation management.
 • Expose szefa” – oczekiwanie managera i zasady pracy w zespole zamiast przestrzeni na zgadywanie i domysły. / „Boss Expose” – what is the manager’s expectation and what are the rules for working in a team instead of leaving space for „guessing and reaching”
 • Ćwiczenia praktyczne z wygłaszania expose/ Practical exercises of exposing expose to the team
 • Co motywuje? – co jest demotywujące? Generacja Y do wykonywania zadań / What motivates? – what is demotivating? Generation Y to carry out tasks.
Delegowanie zadań przedstawicielom generacji Y / Delegation of tasks to representatives of Y generation

 • Elementy delegowania: przekazanie odpowiedzialności – podział odpowiedzialności – monitorowanie i kontrola zadań / Delegation elements: delegation of responsibility – sharing responsibility – monitoring and control of the task.
 • Sterowanie a monitorowanie skuteczności zadań – różnice w podejściu / Control vs. monitoring of task performance – differences in approach.
 • Warunki delegowania zadań: oczekiwania generacji Y – działania managera / Task delegation conditions: expectations of generation Y – manager actions.
 • Precyzja i prostota delegowania zadań – ćwiczenia praktyczne z praktyki uczestników / Precision and simplicity in delegating tasks – Practice exercises on participants’ work cases
Konstruktywne informacje zwrotne dla pokolenia  Y / Constructive feedback for Y generation

 • Zasady i cel informacji zwrotnej / Principles and purpose of feedback.
 • Fakty i interpretacje a sankcje i konsekwencje – ćwiczenia / Facts and interpretations vs. sanctions and consequences – exercise.
 • Standardy komunikowania oceny motywacyjnej dla generacji Y / Standard for communicating motivational assessment for Y generation.
 • Konstruktywny feedback – motywacja do zmiany jakości działania / Constructive feedback – motivation to change the quality of action.
 • Przekazywanie pozytywnego feedback – ćwiczenie „moje obserwacje”, które symuluje ocenę w warunkach pracy / Passing positive feedback – „my observation” exercise that simulates expression the assessment in working conditions.
Współczesne trendy i technologie oraz pokolenie Y / Contemporary trends and technologies and Y generation

 • Technologia – wykorzystanie narzędzi i aplikacji wspierających lojalność pracowników / Technology – the use of tools and applications that support employee loyalty
 • Media społecznościowe i ich wykorzystanie jako manager / Social media and how to use them as a manager
 • Podstawy gamyfikacji w budowaniu zaangażowania pracowników / Fundamentals of gamification in building employee engagement
Podsumowanie / Summary

 • Katalog dobrych praktyk w zarządzaniu pokoleniem Y/ Catalogue of good practices in managing Y generation
 • Podsumowanie zdobytej wiedzy i dalszy rozwój uczestników/ Summary of acquired knowledge and further development of participants
Zamów to szkolenie dla swojej organizacji!
JESTEŚ W NAJLEPSZYM GRONIE. ZAUFALI NAM
ROZWIJAJ SIĘ Z ETTA!